Pedofili ve Ensest İlişki Cinsel Sapkınlıktır…

Son günlerde çocuklara yönelik  cinsel  ilginin arttığına dair haberler medyada geniş şekilde yer almakta. Bir yanda hem çocuk yaştaki evlilikleri  hem de öz babanın kendi kızına şehvet duyabileceği fikrini normalleştirme çabalarına, öte yanda ise haklı olarak bu durumun asla kabul edilemez olduğu beyanlarına şahit oluyoruz. Pedofili (sübyancılık), günümüz psikiyatri sınıflandırma sistemlerinde “parafililer” yani “cinsel sapkınlıklar” ana kategorisi altında ele alınır.  Parafili, sapkın sevgi veya normal dışı bir nesneye karşı duyulan aşk ve cinsel yönelim anlamına gelir. Tanı kriterlerine göre pedofil, en az 6 ay [...]

Daha fazla oku...

Birleşemeyen Çiftler

Birleşemeyen çift (BÇ) tanımı, çiftin belirli bir süre içinde, düzenli denemeler yapmalarına karşın, penis-vajina birlikteliğini sağlayamamaları durumu için kullanılmaktadır. Nedenleri arasında ilk sıralarda kadınlarda vajinismus veya disparoni (ağrılı cinsel ilişki), erkeklerde sertleşme bozukluğu veya erken boşalma ya da bunların kombinasyonu gelmektedir. Cinsel eğitim yetersizliği, çocuksu ya da olgunlaşmamış kişilik özellikleri ve aileye aşırı bağımlılık olguların çoğunda görülen ortak özelliklerdir. Katı dini kurallar ve cinsellik üzerindeki geleneksel yaklaşımlar da nedenler arasında sayılabilecek kültürel özelliklerdir. Hem birey hem de çift üzerinde negatif [...]

Daha fazla oku...

Cinsel İşlev Bozuklukları ve Yaşam Kalitesi

Cinsellik, insan yaşamının doğal, normal ve vazgeçilemez bir parçasıdır. Cinsel dürtülerimiz doğuştan var olmakla birlikte, cinselliğe ilişkin düşüncelerimizi ve tutumumuzu içinde yaşadığımız toplumun değer yargıları ve kişisel yaşantılarımız belirler. Cinsel davranışlarımız da bu temel üzerinde öğrenilerek gelişir. En sık görülen tıbbi sorunlardan olan cinsel işlev bozukluklarının birçoğu bilgisizlikten, korku, endişe, güvensizlik, kaygı ve önyargıların yarattığı gereksiz baskılardan kaynaklanmaktadır. Sanıldığının aksine en önemli cinsel organ penis ya da vajina değil, beyindir. Sorunlu cinsellik, hem kişiyi ve ilişkilerini yıpratmakta hem de [...]

Daha fazla oku...

Cinsel Terapi Teknikleri

1- Davranışçı Cinsel Terapi Cinsel davranışların tüm davranışlar gibi  öğrenilerek kazanıldığı düşünülür: Cinsel yanıtı anlamak için cinsel eğitim ve cinsel bilgilendirme konularını da içeren cinsel danışmanlık, Performans kaygısını azaltmak, partnerin cinselliğini öğrenmek, cinsel birleşme dışındaki cinselliğe odaklanmak, iletişimi artırmak için duyumsal keşif, Kendi cinselliğini öğrenmek ve kaygıyı azaltmak için kendini uyarma yani mastürbasyon egzersizleri, Kaygının azaltılması için nefes, gevşeme ve rahatlama egzersizleri, Özellikle erken boşalmada uygulamak için dur-başla tekniği, Daha ileri davranışçı yöntemler.  2- Bilişsel Cinsel Terapi Zihni meşgul eden düşünceleri uzaklaştırmak, cinsel haz ve yakınlığa odaklanmak için [...]

Daha fazla oku...

Cinsel Terapistin Özellikleri

Türkiye’de “Cinsel terapist” tanımı yasa ile korunan bir meslek tanımı değildir. Bu nedenle böyle bir eğitimin kim tarafından verileceği ve kimlerin böyle bir eğitime katılabileceği konusunda yasal düzenlemeler yoktur. Cinsel terapist;  bireylerle, gruplarla, çiftlerle ya da ailelerle onların cinsel ve ruhsal sıkıntılarına çözüm getirmeleri için işbirliği içinde çalışan, cinsel terapi eğitimi ve yeterliliği olan meslek profesyonelleridir. Hekim, psikolojik danışman, psikolog veya sosyal hizmet uzmanı gibi bir ruh sağlığı profesyonelidir. Cinsel terapist olmak için ilgili lisans eğitimleri alındıktan sonra ek eğitimler [...]

Daha fazla oku...

Cinsel Terapi Seansları

Cinsel sorunları olanlarda uygulanan ve etkili olduğu bilinen cinsel tedaviler, aslında muayenehane veya hastanelerde yapılan özel bir öğrenme biçimidir. Genel olarak psikoterapilerde ve özellikle de cinsel tedavilerde kişiye mahrem ve güvenli bir öğrenme ortamı oluşturulur.  Bu ortamda kişi kendi denetimi altında kendisini, kimliğini, bedenini,  ilişkisini keşfetmeye cesaretlendirilir.  Bu keşif ve öğrenim, kişinin özelliklerine göre değişen bir süratte ve derece derece olur. Cinsel terapide öncelikle cinsel işlev bozukluklarının kişinin iç dünyasındaki bir çatışmadan mı kaynaklandığı, yoksa kişiler arasındaki bir çatışmanın etkisiyle [...]

Daha fazla oku...

Cinsel Sorunların Tedavisi

İnsan davranışı ve cinselliği bedensel, psikolojik, sosyal koşullardan etkilenir çünkü cinsellik sadece bilinen cinsel organlarla sınırlı değildir. Çoğu zaman hatalı olabildiği bilinse de cinsellikle ilgili duygular, düşünceler ve yerleşmiş inançlar da vardır. Cinsel sorunların ve bozuklukların ortaya çıkışında kişinin bedensel ve psikolojik özellikleri ya da ikili ilişkilerin etkileşimleri etkili olabilir. Doğal olarak cinsel sorunların tedavisi de, oluşumunda rol oynayan etkenlere göre değişebilir. Kişi ya da çift  ile görüşülerek sorunu ortaya çıkaran, yerleşmesine neden olan etkenler birlikte incelenir.  Sorunun tedavisinde [...]

Daha fazla oku...

Cinsel Terapi

Cinsellik neredeyse her insan için hala  hassas bir konudur ve hatta bazıları için bir tabudur. İş yerindeki stres, performans baskısı, aşırı yük ve bitkinlik cinsel hayatımızı kısıtlamaktadır. Kendi kısıtlamalarımız, utançlarımız, korkularımız ve edinilen yanlış bilgiler de cinsel hayatımızı benzer şekilde kısıtlamakta. Kısaca cinsel yaşamın dört silahşoru olan “merak, ayıp, günah ve yasaklar” cinselliğin doya doya yaşanmasına engel oluyor. İnsanlar, yaşamlarının diğer alanlarında sınırsız bir şekilde hayal kurabiliyor, bunlardan suçluluk duymak akıllarına bile gelmiyor, bu hayallerin gerçeğe uygun olmasını da beklemiyorlar. Ama [...]

Daha fazla oku...