Erken Boşalmaya Sebep Olan Durumlar

• Ailenin ve toplumun cinselliğe bakış tarzı ,
• Aşırı tutucu ailelerde dindar yetiştirme isteğinin kişinin üzerinde kurduğu baskı ve suçluluk,
• Cinsel açıdan baskı altında yetişme,
• Yanlış kaynaklardan alınan  eksik  cinsel bilgiler,  mitler (yanlış inanışlar),
• Cinsellikle ilgili gerçekçi olmayan beklentiler,
• Sertleşmiş penise verilen orantısız anlam yükleme,
• Aşırı  cinsel isteğe ya da cinsel ilişki konusunda tecrübesizliğe bağlı gerginlik,
• Gençlik yıllarında uygunsuz ortamlarda yapılan mastürbasyonlar,
• Cinsel ilişki için gerekli ortam ve koşulların sağlanamaması,
• Cinsel yolla bulaşan bir hastalık kapma korkusu,
• Partnerini hamile bırakma korkusu,
• Günah işleme veya suçluluk duygusu,
• Yorgunluk, sıkkınlık, kızgınlık ve tedirginliğe sebep olan stres faktörleri,
• Anne- baba arasındaki olumsuz ilişki biçiminin etkisi,
• Erken  yaşlarda  yaşanmış travmatik olaylar (cinsel istismar vs.),
• Uyarılma eşiğinin yüksek olması (penil hipersensitivite),
• Kişilik örüntüsünün etkisi (narsisistik , sizoid, borderline vs.),
• Nevrotik kişilik özellikleri   ( kastrasyon anksiyetesi),
• Çocukluk dönemi  psikolojik gelişimsel problemlere bağlı erişkinlikte yaşanan bağlanma ve yakınlaşma sorunları,
• Bilinçdışında  yatan cinsel ilişki ile ilgili olumsuz düşünceler (ayrılık anxietesi, superego anxietesi, ödipal anxiete vs.)
• Başkaları tarafından mahrem yerlerinin keşfedilme korkusu,
• Kadına karşı isteksizlik,
• Evlilik öncesi ve evlilik dışı ilişkiler (para karşılığı kurulan ilişkiler, genelev alışkanlığı, ya da travmatik cinsel deneyim öyküsü vs.),
• Eşler arasında  iletişim  problemleri, uyumsuzluk, çatışma,
• Eşini hayal kırıklığına uğratma korkusu ve mükemmel erkek olmayacağı korkusuna bağlı performans anksiyetesi, cinsel iletişim eksikliği,
• Eşinin cinsel ilişki korkusu ve isteksizliği, buna bağlı ilişkiye kendini verememesi,
• Fiziksel veya psikiyatrik hastalıklar,
• Narkotik veya antipsikotik tedavinin aniden kesilmesi,
• Yüksek  alkol ve ilaç kullanımı,
• Prostatit,  üretrit vs. hastalıklar,
• T12-L1 düzeyindeki nörolojik yaralanmalar,
• Vs.

Benzer Makaleler: