Cinsel Terapi Teknikleri

1- Davranışçı Cinsel Terapi

Cinsel davranışların tüm davranışlar gibi  öğrenilerek kazanıldığı düşünülür:

 • Cinsel yanıtı anlamak için cinsel eğitim ve cinsel bilgilendirme konularını da içeren cinsel danışmanlık,
 • Performans kaygısını azaltmak, partnerin cinselliğini öğrenmek, cinsel birleşme dışındaki cinselliğe odaklanmak, iletişimi artırmak için duyumsal keşif,
 • Kendi cinselliğini öğrenmek ve kaygıyı azaltmak için kendini uyarma yani mastürbasyon egzersizleri,
 • Kaygının azaltılması için nefes, gevşeme ve rahatlama egzersizleri,
 • Özellikle erken boşalmada uygulamak için dur-başla tekniği,
 • Daha ileri davranışçı yöntemler. 

2- Bilişsel Cinsel Terapi

 • Zihni meşgul eden düşünceleri uzaklaştırmak, cinsel haz ve yakınlığa odaklanmak için duyumsal keşif veya zihinsel odaklanma,
 • Sistematik duyarsızlaştırma tekniği,
 • Anksiyetenin azaltılması için düşüncenin durdurulması veya dikkatin başka yöne çevrilmesi,
 • Cinsel tutumların yeniden uyarlanması.

3- Masters Ve Johnson Yaklaşımlı Cinsel Terapi

4- Psikanalitik Cinsel Terapi

 • İçgörü yönelimlidir.
 • 20. yy başlarında cinsel sorunların daha çok ana-baba ve çocuk arasındaki çözümlenmemiş çatışmalar sonucunda ortaya çıktığı düşünülmekteydi
 • Yoğun kısa süreli dinamik seks terapisi de denir

              Psikanalitik cinsel terapide 3 soru:

A) Neden?

B) Yapabilir miyim? Kendimi kurtaracak ve tedavinin sorumluluğunu alacak kadar güçlü müyüm?

C)  Evet ama nasıl?

5- Sistemik Cinsel Terapi

Cinsel sorunlar, bireyin içinde bulunduğu sisteme ve sistemdeki kişilerle ilişkilerine bilinçdışı bir uyum olarak değerlendirilir.

     Sistemik cinsel terapide 3 ana bakış vardır:

A)     Bireysel Sistem

B)     Etkileşimsel Sistem

C)     Nesiller Arası Sistem

6- Modern Cinsel Terapiler

 • Tedavi tek terapist tarafından yürütülür
 • Haftada  1-3 görüşme yapılır
 • Tüm görüşmelere eşlerin birlikte katılmaları zorunlu değildir.

7- Çift Terapisi Teknikleri

 • Duygusal ilişkilerde altta yatan işlevsizliği tanımak için çiftlerin iletişimine yardım etme ve iletişimin artırılması,
 • Yakınlığın artırılması,
 • Çatışmaların çözümü,
 • İlişkideki diğer sorunlu konuların çözümü.

8- Bireysel Psikoterapi Teknikleri

 • Cinsellikle ilgili kendilik imajının değişimi,
 • Cinsellik ve/veya yakınlık ile ilgili ikili duyguların çözülmesi,
 • Telkin,
 • Eşle ilgili ikili duyguların anlaşılması,
 • Empati,
 • İtiraf,
 • Depresyon veya anksiyetenin tedavisi,
 • Güvenceler verme vb.

9- Diğer

 • Cinsel öykü yazma tekniği,
 • Bibliyoterapi yani danışana yararlı olabilecek kitap, cd vb. önerme,
 • Grup toplantıları,
 • Flört dönemini yeniden yaşama,
 • Hipnoz,
 • Atılganlık eğitimi,
 • Ayıp sözler ve eylemler tekniği,
 • Narkosentez vb.

Benzer Makaleler: