Cinsel Terapi Seansları

Cinsel sorunları olanlarda uygulanan ve etkili olduğu bilinen cinsel tedaviler, aslında muayenehane veya hastanelerde yapılan özel bir öğrenme biçimidir. Genel olarak psikoterapilerde ve özellikle de cinsel tedavilerde kişiye mahrem ve güvenli bir öğrenme ortamı oluşturulur.  Bu ortamda kişi kendi denetimi altında kendisini, kimliğini, bedenini,  ilişkisini keşfetmeye cesaretlendirilir.  Bu keşif ve öğrenim, kişinin özelliklerine göre değişen bir süratte ve derece derece olur.

Cinsel terapide öncelikle cinsel işlev bozukluklarının kişinin iç dünyasındaki bir çatışmadan mı kaynaklandığı, yoksa kişiler arasındaki bir çatışmanın etkisiyle mi oluştuğu araştırılır. Çünkü cinsel işlev bozuklukları sosyokültürel baskılar, cinsellikle ilgili bilgi eksikliği, önemli bir psikiyatrik hastalık, çarpıtılmış ve olumsuz düşünceler veya basit bir stres durumundan kaynaklanabilir. Cinsel terapi süreci, danışanların cinsel sorunlarını ve bunların temelinde yatan kişisel deneyleri anlamalarını, kendi sorunlarının kaynağına inmelerini ve bu şekilde kendi kendilerine yardımcı olmalarını sağlar.

Bütün psikoterapi yöntemlerinde olduğu gibi cinsel terapide de birinci amaç, öncelikle danışanla terapist arasında başarılı bir iletişimin kurulmasıdır. Her iki partnerle ayrı ayrı görüşülerek cinsel öykü ve cinsel sorun öyküsü alınır. Sorunun alanları belirlendikten sonra tedavi hedefleri çiftle beraber saptanır. Görüşmelerin sıklığı, süresi ve temel ilkeleri belirlenir. Cinsel terapist, problemin nedenlerini tespit eder. Bunun üzerine ‘bilişsel yeniden yapılandırma’ adı verilen, zihni yaşanan problem konusunda yeniden şekillendirme evresine geçilir. Bu aşamanın ardından bireyin ya da çiftin  problemine en uygun etkiyi gösterecek gerekli ‘’aşk oyunları’’ adı altında ev ödevleri  önerilir. Bilişsel yeniden yapılandırmanın ardından zaman içerisinde (ve gereken süre tanınarak) pratik ev ödevleri %90-100 başarı gösterir. Mevcut durumun daha iyi kavranması ve zorlukların (orgazm problemleri, erken boşalma vb.) üstesinden birlikte gelmek için terapinin eşle (partnerle) beraber alınması tavsiye edilir. Ancak tek başınıza almayı da tercih edebilirsiniz. Tedavi süresi ortalama 8-10 seans olup her bir seans ise yaklaşık 45 dakikadır.

Ev ödevlerinin yapılmasını engelleyen kaçınma davranışlarının altında otomatik düşüncelerin yattığı unutulmamalıdır. Cinsellikle ilgili olumsuz düşünceler bazen o kadar alışkanlık haline gelir ki, aklımızdan geçip gittiklerinin farkına bile varamayız. İşte bu yüzden onlara otomatik düşünceler denir. Otomatik düşünceler genellikle üzüntü, suçluluk, kaygı, öfke gibi cinsellikle ilgili negatif duygulardan kaynaklanır. Cinsel terapide danışanlara işte bu negatif duygu ve düşüncelerden kurtularak hayata nasıl daha uyumlu bir bakışla yaklaşabilecekleri öğretilir. Bu süreçte, danışanlar gevşeme, güven duyma, konuşma, dokunma, aşk oyunları, kendilerine güvenme ve kendi bedenleriyle barışık olma, cinsel hayatlarındaki problemlere çözüm üretebilme ve hızlı bir iyileşme göstermelerini sağlayacak bir kendine yardım tekniği konusunda bilgilendirilirler ve kendilerini geliştirirler.

Cinsel tedaviler, tıbbın, psikiyatrinin ve cinsel terapilerin bilimsel standartlarına olduğu kadar etik kurallarına da uygun olmalıdır. Örneğin, cinsel sorunla başvuran bir hastada cinsel terapistin muayenesi bedensel incelemelerden değil, duygu, düşünce ve davranışların incelendiği görüşmelerden oluşur. Cinsel terapist,  bedensel bir sorunu olduğunu düşündüğü kişiyi ise kadın hastalıkları ve doğum uzmanı veya üroloji uzmanına  yönlendirmelidir. Psikolog veya hangi branştan olursa olsun doktorun yanında ya da mekanında  cinsel ilişki kurulmaz. Bilimsel olarak böyle bir tedavi yöntemi olmadığı gibi, bu durum tıp ahlakına uygun da değildir.

Benzer Makaleler: