Cinsel İşlev Bozuklukları ve Yaşam Kalitesi

Cinsellik, insan yaşamının doğal, normal ve vazgeçilemez bir parçasıdır. Cinsel dürtülerimiz doğuştan var olmakla birlikte, cinselliğe ilişkin düşüncelerimizi ve tutumumuzu içinde yaşadığımız toplumun değer yargıları ve kişisel yaşantılarımız belirler. Cinsel davranışlarımız da bu temel üzerinde öğrenilerek gelişir. En sık görülen tıbbi sorunlardan olan cinsel işlev bozukluklarının birçoğu bilgisizlikten, korku, endişe, güvensizlik, kaygı ve önyargıların yarattığı gereksiz baskılardan kaynaklanmaktadır. Sanıldığının aksine en önemli cinsel organ penis ya da vajina değil, beyindir. Sorunlu cinsellik, hem kişiyi ve ilişkilerini yıpratmakta hem de kişilerin toplumdaki görevlerini aksatmalarından dolayı toplumu olumsuz etkilemektedir. Cinselliği, cinsel sağlığı, cinsel işlev bozukluklarını ve yaşam kalitesine etkilerini anlatan bu yazıda cinselliğe ait farkındalıkta gelişim ve cinsel sağlığın yaşam kalitesine etkisi hakkında sahip olunan düşünce biçiminde değişim yaratılması amaçlanmıştır.

DEVAMI : Türkiye Klinikleri dergisinde yayınlanmış makalenin devamı için:
http://www.turkiyeklinikleri.com/article/tr-cinsel-islev-bozukluklari-ve-yasam-kalitesi-69338.html

Benzer Makaleler: