Cinsel Terapi

Pedofili Ve Ensest İlişki Cinsel Sapkınlıktır…

Son günlerde çocuklara yönelik  cinsel  ilginin arttığına dair haberler medyada geniş şekilde yer almakta. Bir yanda hem çocuk yaştaki evlilikleri  hem de öz babanın kendi kızına şehvet duyabileceği fikrini normalleştirme çabalarına, öte yanda ise haklı olarak bu durumun asla kabul edilemez olduğu beyanlarına şahit oluyoruz. Pedofili (sübyancılık),...
Devamı

Birleşemeyen Çiftler

Birleşemeyen çift (BÇ) tanımı, çiftin belirli bir süre içinde, düzenli denemeler yapmalarına karşın, penis-vajina birlikteliğini sağlayamamaları durumu için kullanılmaktadır. Nedenleri arasında ilk sıralarda kadınlarda vajinismus veya disparoni (ağrılı cinsel ilişki), erkeklerde sertleşme bozukluğu veya erken boşalma ya da bunların kombinasyonu gelmektedir...
Devamı

Cinsel İşlev Bozuklukları ve Yaşam Kalitesi

Cinsellik, insan yaşamının doğal, normal ve vazgeçilemez bir parçasıdır. Cinsel dürtülerimiz doğuştan var olmakla birlikte, cinselliğe ilişkin düşüncelerimizi ve tutumumuzu içinde yaşadığımız toplumun değer yargıları ve kişisel yaşantılarımız belirler. Cinsel davranışlarımız da bu temel üzerinde öğrenilerek gelişir. En sık görülen tıbb...
Devamı

Cinsel Terapi Teknikleri

1- Davranışçı Cinsel Terapi Cinsel davranışların tüm davranışlar gibi  öğrenilerek kazanıldığı düşünülür: Cinsel yanıtı anlamak için cinsel eğitim ve cinsel bilgilendirme konularını da içeren cinsel danışmanlık, Performans kaygısını azaltmak, partnerin cinselliğini öğrenmek, cinsel birleşme dışındaki cinselliğe odaklanmak, i...
Devamı

Cinsel Terapistin Özellikleri

Türkiye’de “Cinsel terapist” tanımı yasa ile korunan bir meslek tanımı değildir. Bu nedenle böyle bir eğitimin kim tarafından verileceği ve kimlerin böyle bir eğitime katılabileceği konusunda yasal düzenlemeler yoktur. Cinsel terapist;  bireylerle, gruplarla, çiftlerle ya da ailelerle onların cinsel ve ruhsal sıkıntılarına çözüm getirmeleri i...
Devamı